BLÍŽIA SA BURZY VRÚBĽOV

Pomaly už tradičnou jarnou akciou sa stávajú burzy vrúbľov, ktoré pomáhame organizovať v našom regióne. Príprava na tie tohtoročné už začala. V našom genofondovom sade pri Starej Turej sme preto počas posledného víkendu spolu s Občianskym združením Pre Prírodu realizovali výchovný rez stromov, popri ktorom sme zabezpečili základnú kolekciu vrúbľov jabloní a hrušiek, ktorá bude ponúkaná na týchto burzách. Doplnia ju zbery zo starých stromov v Bielych Karpatoch, ktoré zabezpečuje Bruno Jakubec z Technickej univerzity vo Zvolene, odborný garant projektu Bielokarpatský ovocný poklad.

Tešíme sa, že funguje aj spolupráca s obhospodarovateľom lesných porastov v okolí ovocného sadu (Lesotur Stará Turá), ktorého pracovníci ešte koncom jesene odclonili okraje nášho sadu, aby mohli ovocné stromčeky lepšie „dýchať“ a mali viac svetla. Starosti nám robia hryzce, kvôli ktorým odumrelo niekoľko stromov, no veríme, že sa nám podarí vysporiadať aj s týmto problémom.

Takže jar sa blíži a my sa tešíme na stretnutie s vami na burze vrúbľov 27.3. 2020 v Trenčíne, v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja,  prípadne na ostatných burzách v Žiline, Lubine či Bratislave, ktoré organizuje Občianske združenie GenoFond (viac na facebook.com/ovocnypoklad)

V Nemšovej, 18.2.2020