Bielokarpatský ovocný poklad pokračuje burzou vrúbľov.

Bielokarpatský ovocný poklad pokračuje burzou vrúbľov.

Úspešný projekt záchrany starých a krajových odrôd ovocných drevín, ktorý riešila Správa CHKO Biele Karpaty v rokoch 2013 – 2015 pokračuje viacerými aktivitami. Jednou z nich je burza vrúbľov, ktorá sa uskutoční 1. marca 2019 od 15:00 do 18:00 v Dome kultúry Javorina v Starej Turej v spolupráci Správy CHKO Biele Karpaty, DK Javorina, o. z. GenoFond a o. z. Pre Prírodu. Organizátori prinesú vrúble rôznych odrôd jabloní, hrušiek aj kôstkovín zo stromov, ktoré boli objavené počas mapovania genofondu starých odrôd Bielych Karpát. Záujemcovia si môžu vrúble zobrať a doma naštepiť. Takisto môžu priniesť aj vrúble z vlastných záhrad a ponúknuť ich na výmenu. Ukážky štepenia a poradenstvo k pestovaniu starých odrôd poskytne Bruno Jakubec.

Podobné burzy sa uskutočnia vo februári a marci 2019 na viacerých miestach na Slovensku. Viac informácii nájdu záujemcovia tu: facebook.com/ovocnypoklad