Aktivity mimovládnych organizácii v CHKO Biele Karpaty.

Aktivity mimovládnych organizácii v CHKO Biele Karpaty.

Aj túto jeseň pomáhajú dobrovoľníci z mimovládnych organizácii KOZA a Pre Prírodu udržiavať chránené územia v pôsobnosti CHKO v optimálnom stave.  OZ KOZA pripravuje už koncom týždňa akciu na vyčistenie okrajov PP Kurinov vrch od náletu drevín https://www.facebook.com/events/2466990793419601/ . Program OZ Pre Prírodu nájdete na priloženom plagátiku.