40. výročie vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Biele Karpaty.

40. výročie vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Biele Karpaty.

V dňoch 11. – 12. októbra 2019 sa v hoteli Vršatec a okolí  uskutočnilo  podujatie k 40. výročiu vyhlásenia C hránenej krajinnej oblasti (CHKO) Biele Karpaty.

Program začal v piatok 11. 10. krátkou exkurziou s geologicko-ochranársko-dejepisným výkladom na hrad Vršatec. Súčasťou podujatia bola inaugurácia poštovej známky s bielokarpatským ovocinárskym motívom. Nasledovali populárno-odborné príspevky s tematikou CHKO Biele Karpaty 1979-2019 (Mgr. Sylva Mertanová), záchrany genofondu ovocných drevín (Mgr. Bruno Jakubec PhD.) a tradičného obhospodarovania karpatských lúk (Mgr. Monika Janišová PhD.). Problematiku ochrany jasoňa červenookého na Vršatci priblíži Mgr. Jakub Cíbik.

V sobotu 12. 10. 2019 sa program rozdelil do dvoch sekcií. Časť účastníkov absolvovala  spoločnú exkurziu po trase náučného chodníka Okolo Vršatca. Dvadsiatka dobrovoľníkov sa prihlásila na sobotňajšiu ochranársku brigádu v chránenom území PP Brezovská dolina, kde sa podarilo v krásnom jesennom počasí pohrabať pokosenú orchideovú lúku a kus svahového močiara.

Pozvanie na podujatie prijala viac než stovka priaznivcov ochrany bielokarpatskej prírody, zástupcovia samospráv i štátnej správy, prírodovedci, lesníci, kolegovia zo všetkých kútov Slovenska aj z partnerskej CHKO Bílé Karpaty, hospodári, ovocinári, mnohí dobrovoľní spolupracovníci.

Cieľ podujatia – dôstojné pripomenutie 40 rokov ochrany prírody Bielych Karpát sa podarilo splniť nad očakávanie. Ocenené boli zásluhy pracovníkov Správy CHKO, ktorí ochrane prírody zasvätili celý svoj pracovný život – RNDr. Jozef Májsky, Ing. Soňa Koľajová a Anežka Kenderová. Poďakovanie prijali dvaja zástupcovia dobrovoľníkov, ktorí v Bielych Karpatoch pôsobia dlhé roky (Ing. Drahomír Stano a Mgr. Anino Belan) a tiež zástupcovia hospodárov, ktorí obhospodarujú svoje gazdovstvá v súlade s ochranárskymi princípmi.

Prírode a krajine tejto krásnej CHKO prajeme predovšetkým dostatok rozumných hospodárov. Profesionálnym aj dobrovoľným ochranárom veľa úspechov v ďalšej odbornej práci a pri zabezpečovaní vhodnej starostlivosti o tunajšie prírodné a krajinárske hodnoty.

Sylva Mertanová