22.4. je Deň Zeme. Príroda a jej návštevníci dostali dnes krásny dar od Jozefa Figura a jeho manželky Ľudmily Figurovej z Červeného Kameňa.

22.4. je Deň Zeme. Príroda a jej návštevníci dostali dnes krásny dar od Jozefa Figura a jeho manželky Ľudmily Figurovej z Červeného Kameňa.

Jozef a Ľudka opravili prístrešok pod Babkami na náučnom chodníku Okolo Vršatca.
Bolo treba vymeniť strešnú krytinu a nečakane aj niekoľko trámov, lebo boli vnútri úplne
práchnivé. Namiesto rozpadnutej stienky z nepálených tehál Jozef urobil kamenný múrik z
kameňov od starého salaša. Okrem opravy sa Jozef už niekoľko rokov stará o stromčeky
starých odrôd okolo prístrešku.
Pred pár dňami Jozef opatril aj plánky, vysadené pri druhom prístrešku nad parkoviskom na
Vršatci. Tam boli pôvodne tiež stromčeky starých odrôd, ktoré krátko po výsadbe niekto
ukradol, tak sme dosadili plánky s tým, že neskôr ich zaštepíme. Ujali sa toho Jozef s Ľudkou
a pri práci so stromčekmi im nedalo, tak porobili aj poriadok okolo prístrešku, kde bolo veľa
odpadu.
Hoci sú akcie brigádnické akcie Pre Prírodu zrušené, dobrovoľníci, ako vidieť, pracujú:-))))
Patrí im za to veľká vďaka.
Odporúčame vďaku prejaviť tým, že si svoj odpad z výletu zoberieme domov a zrecyklujeme
ho a k stromčekom sa budeme správať s láskou. Raz nám to oplatia chutným ovocím.