Návštevný poriadok

Medzi veľkoplošné chránené územia ako sú národné parky a chránené krajinné oblasti (ďalej CHKO) patrí aj CHKO Biele Karpaty ..
Viac...

Príroda

K najpozoruhodnejším fenoménom Bielych Karpát patrí vegetácia práve pre svojou rôznorodosť.
viac...

Zranený živočích

Každý nález a odchyt zraneného chráneného živočícha v kompetenčnom území Správy CHKO Biele Karpaty konzultuje s odborníkmi.
viac...

Envirovýchova

Ponúkame Vám terénne exkurzie, besedy a prednášky zamerané na ochranu prírody a krajiny.
Viac...

CHKO Biele Karpaty

V západnej časti karpatského oblúka na česko-slovenskom pomedzí výrazne vystupujú Biele Karpaty. Predstavujú charakteristický súbor prírodných hodnôt, ktoré človek oddávna využíval. Vďaka citlivému spolužitiu človeka s prírodou v minulosti sa v území zachovala pestrá mozaika lesných spoločenstiev, druhovo bohatých lúk, pasienkov, políčok a remízok, čo zvyšuje jeho druhovú diverzitu. Osobitný pôvab krajinnému obrazu dodáva kopaničiarske osídlenie s prvkami pôvodnej ľudovej architektúry a pestrosťou ľudových tradícií.

14. januára 2019

Súťaž “Čo priletí na kŕmidlo?”

Súťaž je určená pre žiakov prvého a druhého stupňa základných škôl v územnej pôsobnosti CHKO Biele Karpaty v kategóriách: – výtvarné dielo (1.stupeň)- […]
14. januára 2019

Stopy medveďa pod Baske.

Koncom roku 2018 –  28 decembra boli pozorované medvedie stopy v snehu na lokalite Baske nad obcou Omšenie.  Podľa dátumu […]
21. decembra 2018

PF 2019

Pokojné prežitie Vianočných sviatkov a šťastlivý ochranársky Nový rok praje kolektív Správy CHKO Biele Karpaty.  

Užitočné informácie

Čo robiť keď stretnem ranené zviera
Každý nález a manipuláciu so zraneným živočíchom telefonicky konzultujte s príslušným pracovníkom Správy CHKO Biele Karpaty a konajte až na základe jeho usmernenia!
viac...