Novinky

2. novembra 2020

Výberové konanie na miesto riaditeľa Správy Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty v Nemšovej.

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici vypisuje výberové konanie na miesto riaditeľa Správy Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty v Nemšovej. […]
2. novembra 2020

Správy chránených krajinných oblastí a národný park hľadajú nového riaditeľa

Štátna ochrana prírody SR vypísala viaceré výberové konania na post riaditeľa správy chránenej krajinnej oblasti a národného parku. Nového šéfa hľadajú […]
23. septembra 2020

Spoločná akcia s ornitológmi pre väčšiu bezpečnosť vtáctva.

Základná škola s materskou školou kardinála Alexandra Rudnaya v Považanoch bude od dnes bezpečná pre vtáky. Dňa 17.9.2020 sme v spolupráci […]
7. augusta 2020

S OCHRANÁRMI DOLU VODOU.

V dňoch 30.7.-2.8. prebehol ďalší ročník splavu časti stredného toku Váhu pod názvom “S ochranármi dolu vodou”, ktorý už piaty […]
13. júla 2020

Pracovný ochranársky tábor v PR Nebrová.

Už 29 rokov pomáha Karpatské ochranárske združenie altruistov (KOZA Trenčín) s kosením prírodnej rezervácie Nebrová. Aj napriek využitiu horského traktora […]