17. septembra 2019

Otázky a odpovede k novele zákona o ochrane prírody a krajiny.

Napriek tvrdému odporu sa ministerstvu životného prostredia po sedemnástich rokoch podarilo zmeniť k lepšiemu súčasné pomery panujúce v národných parkoch. […]
26. augusta 2019

Ručné kosenie v PP Grúň

V rámci tábora pre rodiny s deťmi prebehlo okrem iných aktivít  aj ručné kosenie močiara v PP Grúň.  Kosy sa […]
9. augusta 2019

Prvá úroda v genofondovom sade.

Správa CHKO Biele Karpaty založila pre piatimi rokmi genofondový sad starých odrôd jabloní a hrušiek v Starej Turej na kopanici Súš – […]
7. augusta 2019

Pracovný tábor v PP Bučkova jama.

Koncom mesiaca júl OZ KOZA v spolupráci so Správou CHKO Biele Karpaty usporiadalo tradičný kosecký tábor v PP Bučkova jama. […]
29. júla 2019

Prázdniny s CITES-om

Štátna ochrana prírody SR, odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, pre Vás pripravila počas prázdnin a dovoleniek fotografickú súťaž s […]