23. septembra 2020

Spoločná akcia s ornitológmi pre väčšiu bezpečnosť vtáctva.

Základná škola s materskou školou kardinála Alexandra Rudnaya v Považanoch bude od dnes bezpečná pre vtáky. Dňa 17.9.2020 sme v spolupráci […]
7. augusta 2020

S OCHRANÁRMI DOLU VODOU.

V dňoch 30.7.-2.8. prebehol ďalší ročník splavu časti stredného toku Váhu pod názvom “S ochranármi dolu vodou”, ktorý už piaty […]
13. júla 2020

Pracovný ochranársky tábor v PR Nebrová.

Už 29 rokov pomáha Karpatské ochranárske združenie altruistov (KOZA Trenčín) s kosením prírodnej rezervácie Nebrová. Aj napriek využitiu horského traktora […]
26. júna 2020

V Bielych Karpatoch sa stretli botanici z celého Slovenska.

Botanici Štátnej ochrany prírody z celého Slovenska sa v dňoch 16.-18. júna stretli v Bielych Karpatoch na pracovnom terénnom školení k prebiehajúcemu monitoringu európsky významných […]
19. júna 2020

V novom čísle CHÚ Slovenska nechýbajú ani články z Bielych Karpát

Chránené územia Slovenska – štvrťročný odborno-metodický a informačný časopis Štátnej ochrany prírody SR uverejnil v najnovšom čísle aj články pracovníkov […]